top of page

Personas datu apstrādes mērķis: kursu dalībnieka reģistrēšana un vienošanās starp mācību centru PASSWORD un kursu dalībnieku vai tā pārstāvi par mācībām.

*Formas aizpildīšana un piekrišana noteikumiem ir elektronisks pakalpojuma līgums ar mācību centru PASSWORD.
​Pēc formas aizpildīšanas Jums tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins.

Pieteikuma un mācību līguma forma:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Individuālajām nodarbībām rēķins tiek izrakstīts reizi mēnesī par nākamā mēneša nodarbībām.

Mācību centra "PASSWORD” iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti un attiecināmi uz Mācību centra apmeklētājiem, kā arī uz Mācību centra administrāciju un pasniedzējiem. Noteikumu ievērošana nodrošina mācību kursu dalībnieku drošību un viņu tiesību ievērošanu:

Apliecinu, ka piekrītu noteikumiem:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”PASSWORD EDUCATION” (vienotais reģistrācijas Nr. 43603080376) un formas aizpildītājs - kursu dalībnieks (ja kursus faktiski apmeklē nepilngadīga persona, šīs personas pārstāvis), abi līdzēji kopā saukti – Puses, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz elektronisku Līgumu :

Ar šo apliecinu, ka piekrītu līguma noteikumiem un slēdzu līgumu

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pastu: info@password.lv

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts un tiks apstrādāts.

bottom of page