top of page
Pieteikuma forma ballītēm Lielā iela 19, Jelgava:

*Obligāti aizpildāmie lauki

Pēc formas aizpildīšanas Jums tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PASSWORD M” vienotais reģistrācijas nr. 43603075623, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, Mācību centra PASSWORD pārstāvis) un pasākuma "Zinātnes ballīte" (turpmāk tekstā  – Pasākums) pasūtītājs (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), abi līdzēji kopā saukti – Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

Mācību centra "PASSWORD” iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti un attiecināmi uz Mācību centra apmeklētājiem, kā arī uz Mācību centra administrāciju un pasniedzējiem. Noteikumu ievērošana nodrošina mācību kursu dalībnieku drošību un viņu tiesību ievērošanu:

Ar šo apliecinu, ka piekrītu līguma noteikumiem un slēdzu līgumu

Iekšējās kārtības noteikumi ballītēm:

 • Ievērot savu ierašanās laiku (telpas ir pieejamas 30 min. pirms ballītes programmas sākuma). 

 • Ievērot ballītes noslēguma laiku un atbrīvot telpas līdz norādītajam laikam:
  ja ballīte sākas 12:00, tad telpas ir jāatbrīvo līdz 14.50, ja ballīte sākas 16:00, tad telpas ir jāatbrīvo līdz 18.50.

 • Drīkst ienest savu ēdienu, dzērienu un traukus. 

 • Aizliegts ēdienu un dzērienus lietot spilvenu baseinā.

 • Aizliegts ar ēdienu un dzērieniem bojāt inventāru.

 • Drīkst izmantot tikai parastās kūku sveces, aizliegts lietot konfeti plaukšķenes, salūta sveces.

 • Ārpus laboratorijas norises laika bērnus ir jāpieskata vismaz vienai pilngadīgai personai.

 • Laboratorijas norises fotografēšana ir jāsaskaņo ar pasākuma vadītāju.

 • Laboratorijas telpā vecāks var atrasties tikai uz fotografēšanas laiku.

 • Aizliegts spilvenu baseinā iekāpt ar apaviem.

 • Aizliegts kāpt uz palodzēm un nišām.

 • Drīkst izmantot tikai tās telpas, kuras norādījis pasākuma vadītājs.

 • Aizliegts bojāt telpu inventāru un dekorācijas.

 • SIA "PASSWORD M" patur tiesības par telpu vai inventāra bojājumiem pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

Apliecinu, ka piekrītu noteikumiem:

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts un tiks apstrādāts.

bottom of page